Instagram, Reels Videoların ve Canlı Yayınların Detaylı İstatistiklerini Gösterecek

Instagram, kurumsal hesaplar ile içerik üreticilerinin Reel videolar?yla ilgili detayl? istatistikler sunaca??n? aç?klad?. Platformdaki canl? yay?nlar için de benzer bir yenilik getirecek platform, böylelikle profesyonel kullan?c?lar?n tüm kullan?c?lara en verimli ?ekilde ula?mas?n? sa?layacak.