Instagram, Siber Zorbaların Kökünü Kazıyacak Özelliklerini Duyurdu

Instagram, nefret söylemi ve taciz içeren mesaj ve hesaplar? s?n?rland?ran yeni özelliklerini kullan?ma açmaya haz?rlan?yor. Herkesin hedef olabilece?i homofobik, ?rkç?, cinsiyetçi söylemlerin platformda minimuma indirilmesi için çal??malar sürüyor. Duyurulan son özelliklerin birkaç hafta içerisinde tüm dünyada aktif olmas? amaçlan?yor.