Instagram, Videoları Tam Ekran İzlemeyi Zorunlu Kılacak

Dünyan?n en önde gelen sosyal medya platformlar?ndan Instagram, kullan?c?lar?n?n bir k?sm?n? sevindirecekken di?er k?sm?n tad?n? kaç?racak bir özellikle kar??m?zda. Güvenilir bir ismin aktard???na göre sosyal medya devi, videolar? otomatik olarak tam ekranda oynatma özelli?ini test ediyor.