Instagram’a 18 Yaşından Büyük Olduğunuzu Kanıtlamak İçin Kefil Şartı Geliyor: 18 Altındakiler ‘Veli’ Aramak Zorunda Kalacak!

Instagram, kullan?c?lar?n?n ya??n? do?rulamak için iki yeni özelli?i test etmeye ba?lad???n? duyurdu. Özellikler, ?u an için yaln?zca ABD’de kullan?labilir olacak.