Instagram’da Masaüstü Tarayıcıdan Paylaşım Yapma Özelliği Test Ediliyor

Instagram’?n uzun zamand?r üzerinde çal??t??? masaüstünden payla??m yapma özelli?i, yak?nda kullan?c?lar?n kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor. Ortaya ç?kan baz? ekran görüntüleri, bu yeni özelli?in test edilmeye ba?land???n? gösteriyor.