İnternette 1 Günde Neler Olduğunu Gösteren 5 Enteresan Bilgi

?nternetteki her bir t?k’?m?z?n beraberinde getirdi?i ba?ka ba?ka ?eyler de var. Gelin internetteki varl???m?z hakk?nda pek akla gelmeyen detaylara bakal?m.