iOS 14.5 Güncellemesi Alan iPhone Modellerinin Batarya Performansları Karşılaştırıldı [Video]

YouTube?da iAppleBytes, Apple??n bugün yay?nlad??? iOS 14.5 güncellemesine sahip iPhone modellerini bir araya getirdi ve batarya performanslar?n? kar??la?t?rd?. Elde edilen sonuçlar hem modeller aras?ndaki fark?, hem de geçmi? güncellemelere göre nas?l bir geli?me kaydedildi?ini gösterdi.