iPhone 12 Pro, ISS’i Ay’ın Önünden Geçerken Yakaladı [Video]

Ron May adl? bir YouTube kullan?c?s?, 16 Temmuz’da Ay’?n önünden geçen Uluslararas? Uzay ?stasyonu’nun yolculu?unu iPhone 12 Pro ile kay?t alt?na ald?.