iPhone 13’ün Küçük Çentikli Bir Tasarım ile Geleceğini Doğrulayan Yeni Görseller Ortaya Çıktı

iPhone 13 ailesinin kar??m?za çok daha küçük çentikli ekranlar ile ç?kaca??na dair geçti?imiz günlerde baz? prototip görüntüleri görmü?tük. Ortaya ç?kan son görüntüler, çentikteki bu de?i?imi do?rular nitelikte.