iPhone 13’ün Tasarımının Nasıl Olacağını Gösteren Maket Ortaya Çıktı [Video]

Bir YouTube kanal?, sonbaharda duyurulmas? beklenen iPhone 13 Pro Max’in maketini ele geçirmeyi ba?ard?. Maketi detayl?ca inceleyen kanal, iPhone 12 ile iPhone 13 aras?nda 2 fark bulunaca??n?, bunlardan bir tanesinin çentik, di?erinin ise kamera sensör büyüklükleri olaca??n? söylüyor.