iPhone Kullanıcıları, 15 Dakikalık ‘Google’ Geçmişini Silebilecekler

Google, ‘Google’ uygulamas?n?n iOS sürümüne yeni bir özellik getirdi. Bu özellik, kullan?c?lar?n 15 dakikal?k tarama geçmi?lerini kolayl?kla silebilmelerini sa?l?yor. Teknoloji devi, özelli?in bir süre sonra Android ekosistemine de gelece?ini aç?klad?.