Iron Man Bak İşine: Kayaları Kemiren, Demirden Dişlere Sahip Bir Canlı Keşfedildi

Bilim insanlar?, yumu?akça ailesinden kiton türüne ait bir canl?n?n di?lerinde, do?ada son derece nadir bulunan bir mineral ke?fetti. Ço?unlukla kayal?klardaki yiyecekleri kemirerek beslenen bu canl?n?n di?lerinde, k?r?lmaya ve y?pranmaya kar?? direnç sa?layan santabarbarait demir minerali oldu?u ortaya ç?kt?.