İskandinav Mitolojisi’nin En Güçlü Tanrısı Olan Odin Türk mü?

?sveç’teki tarihsel ara?t?rmalar?n öncüsü olan Prof. Sven Lagerbring’in ilginç bir iddias?: “Yüce ?skandinav tanr?s? Odin, dolay?s?yla o?lu Thor hatta tüm ?sveçliler Türk’tü.” Peki mitolojik birer karakter olan bu hayali kahramanlar hakk?ndaki ilginç iddian?n ard?nda neler yat?yor?