İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden Maske Açıklaması: Dünyada Bitmediği Sürece Takmaya Devam Edeceğiz

K?s?tlamalar?n kademeli olarak kalkmas?n?n ard?ndan maskelerin ne zaman b?rak?laca?? merak konusu olmu?tu. ?stanbul ?l Sa?l?k Müdürü Kemal Memi?o?lu, kat?ld??? programda bu konuya aç?kl?k getirdi. Memi?o?lu’nun aç?klamalar?na göre maskeler bir süre daha hayat?m?zda olacak.