İstanbul’da Batı Nil Virüsü’ne Rastlandı

Cerrahpa?a Veterinerlik Fakültesi taraf?ndan sürdürülen bir ara?t?rma kapsam?nda ?stanbul?da 9 ku?ta Bat? Nil Virüsü tespit edildi. H?zl? ve do?rudan yay?lan bir virüs olmasa da uzmanlar, vatanda?lar? ölü ku?lardan uzak durmalar? için uyard?.