İstanbul’da Elektrikli Scooter Kullanımına Yeni Düzenleme Getirildi: İşte Uyulması Gereken Kurallar

?BB Ula??m Koordinasyon Merkezi taraf?ndan yap?lan toplant?da, elektrikli scooterlar?n kullan?m ve denetimini belirleyen yönetmelik oy birli?i ile kabul edildi. ?stanbul’da uyulmas? gereken yeni kurallara a?a??dan göz atabilirsiniz.