İsviçreli Araştırmacılar, Türkiye’nin Twitter Karnesini Çıkardı: Trendlerin Neredeyse Yarısı Sahte

?sviçre’deki EPFL ara?t?rmac?lar?n?n yapt???, 2015 ile 2019 y?llar? aras?ndaki verileri kapsayan bir sosyal medya ara?t?rmas? sonras? Twitter’daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47’si sahte ç?kt?. Küresel trendlere de de?inen ara?t?rmada ilginç veriler bulunuyor.