İtalya’da Bir Kişi, 15 Yıl Boyunca Hiç İşe Gitmeyip 650 Bin Dolar Maaş Almış

?talya’da 66 ya??ndaki bir adam?n 2005 y?l?nda bir hastanede güvenlik görevlisi olarak i?e ba?lad?ktan sonra 15 y?l boyunca hiç i?e gitmeyip toplamda yakla??k 650 bin dolar maa? ald??? ortaya ç?kt?.