İzmir’den Orman Yangınlarının Önüne Geçmek İçin Örnek Karar

?zmir Valili?i, alm?? oldu?u yeni bir karar ile 1 Haziran-30 Ekim tarihleri aras?nda ormanl?k alanlara giri?i yasaklad?. Söz konusu karar?n gerekçesi ise üst üste haberlerini ald???m?z orman yang?nlar?n? önleyebilmek.