Japonya’da Dünya İnternet Hız Rekoru Kırıldı (Saniyede 5 Bin GTA V)

Japonya Ulusal Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Enstitüsü?ndeki mühendisler, 319 terabit/sn h?za ula?arak dünya internet h?z? rekorunu k?rmay? ba?ard?lar. Rekorun k?r?lmas?n? sa?layan altyap?, ayn? zamanda günümüz altyap?s?yla da uyumlu durumda.