Kaçak Kat Gibi Hayati İhmalleri Bitirmeyi Amaçlayan Uygulama: Bina Kimlik Sistemi

Bu ay itibar?yla uygulanmaya ba?lanan Bina Kimlik Sistemi, binalar?n 5 y?lda bir denetlenmesini ve bina ile ilgili tüm bilgilerin bir daima sergilenecek bir sertifikada bulunmas?n? gerektirdi?inden kolonlar?n kesilmesi, kaçak kat ç?k?lmas? gibi sorunlar? sona erdirmeyi hedefliyor.