Kadınlara Yönelik Müzik Programı Beats By Girlz, Haziran Ayında Türkiye’deki Aktivitelerine Başlıyor

Beats By Girlz, Türkiye’deki faaliyetlerine haziran ay?nda ba?l?yor. Bu ba?lamda 10 Haziran’da internet üzerinden bir etkinlik gerçekle?tirecek olan program, haziran ay? sonunda da Türkiye’de atölye çal??malar?na ba?layacak.