Kendi Fotoğraflarınızı Paylaştırmayan Sosyal Medya Uygulaması: Poparazzi

Poparazzi, kendi foto?raflar?n?z yerine arkada?lar?n?z?n foto?ralar?n? payla?t???n?z ve takipçi say?n?z?n hiçbir anlam ifade etmedi?i bir uygulama. App Store’da birinci s?raya yerle?en uygulama ?imdilik yaln?zca iOS için yay?nlanm?? olsa da yak?nda Android’e de gelecek.