Kendisi Küçük İşlevi Büyük Bilgisayar Raspberry Pi Nedir?

Cüzdan?n?zda otobüs kart? ile birlikte ta??yabilece?iniz ve do?ru ba?lant?lar? kurdu?unuz zaman yapacaklar?n?z?n s?n?r? olmayan bir bilgisayar hayal edin. Hayal etmesi bile zor olsa da Raspberry Pi tam olarak bu özellikleri sunuyor. Raspberry Pi nedir, teknik özellikleri nelerdir ve bu sistemle neler yap?labilir gelin yak?ndan bakal?m.