Kimin Aklına Geldi Haftayı 7, Ayı 30 Gün Yapmak: Takvim Nedir, Nasıl Oluştu?

Haftan?n 7 gün, aylar?n ise yakla??k 30 gün oldu?u gerçe?ini uzun y?llard?r kabul etti?imiz için neden böyle oldu?unu pek sorgulamay?z. Hafta neden 7 gün, ay neden 30 gün sorular?n?n yan?t? için günümüzden binlerce y?l önce ya?am?? medeniyetlere kulak vermeli ve onlar?n bilimsel çal??malar?na göz atmal?y?z.