Kimin Aklına Geldi İlk Olimpiyat Oyunlarını Düzenlemek: Binlerce Yıllık Tarihiyle Olimpiyatlar

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlar? k?sa bir süre sonra ba?layacak. Bunun ?erefine Antik Yunan?da gerçekle?en olimpiyatlar?n ba?lang?c?, olimpiyatlar?n neden yap?ld??? ve eskiden hangi oyunlar?n oynand??? gibi bilgileri ak?c? bir ?ekilde aktarmak istedik. Gelin olimpiyat tarihine yak?ndan göz atal?m.