Konya Büyükşehir Belediyesi’ne Siber Saldırı Düzenlendi: 1 Milyon Kişinin Verisi Açığa Çıktı

Konya Büyük?ehir Belediyesi’ne siber sald?r? düzenlendi. Konuyla ilgili yap?lan aç?klamalarda, 29 Mart’ta gerçekle?tirilen sald?r? nedeniyle 1 milyon civar? vatanda??n verisinin aç??a ç?kt??? belirtildi. Yarg? süreci devam ederken bilgisayar korsan?, ele geçirdi?i verileri sat??a ç?kard?.