Köpeklerin Doğdukları Andan İtibaren İnsanları Anlayabildikleri Keşfedildi

Sevimli ve bir o kadar da sad?k dostumuz köpeklerin bizi do?duklar? andan beri anlad?klar? ke?fedildi. Arizona Üniversitesi ara?t?rmac?lar?, 375 köpek ile yapt?klar? ara?t?rmada bu köpeklerin ileti?im yeteneklerini test etti.