Korkulan Oldu: Türkiye GP’si, Formula 1 Takviminden Çıkarıldı

Birle?ik Krall?k hükümeti, artan COVID-19 vakalar? nedeniyle ?ampiyonlar Ligi finalinin Türkiye’de oynanmas?na kar?? ç?km??, ülkemizi k?rm?z? bölge ilan etmi?ti. Formula 1 muhabirinin ortaya att??? iddialara göre hükümetin verdi?i karar?n ard?ndan geni? çapl? de?erlendirmeler yapan FIA; F1 takviminden Türkiye GP’sini ç?kard?. Bu iddialar, S Sport’un haberiyle do?ruland?.