‘Koronavirüs İnsan Eliyle Çıktı’ İddiaları Yine Güçlendi: Wuhan’da 3 Laboratuvar Çalışanı Kasım 2019’da Hastalanmış

The Wall Street Journal taraf?ndan ortaya at?lan yeni iddialara göre Wuhan’daki tart??mal? viroloji laboratuvar?ndan 3 çal??an, Kas?m 2019’da a??r bir hastal?k geçirerek hastaneye kald?r?ld?. Söz konusu çal??anlar?n semptomlar? COVID-19 ile uyumlu olsa da mevsimsel hastal?k semptomlar?yla da örtü?üyordu. Çin ise iddialar? reddetti.