Koronavirüsü Yenmek İçin Ulaşılması Gereken Aşılama Oranı Açıklandı

Sa?l?k Bakanl??? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’de koronavirüsü yenebilmek için gerekli olan a??lama oran?n? oldu?unu aç?klad?. Özkan’a göre koronavirüsü yenebilmemiz için, yüzde 70 oran?nda a??lama yap?lmas? gerekiyor.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace