Kraliyet Donanması, Iron Man’den Farksız Jet Kıyafetleriyle Tatbikat Yaptı [Video]

Daha önce rekorlar k?rd???n? gördü?ümüz jet k?yafet, bu kez Kraliyet Donanmas??n?n tatbikat?nda kullan?ld?. Pilotlar, gemiye daha h?zl? binilmesini sa?lamak için havadan gemiye ini? yapt? ve ekiplerine merdiven uzatt?. Kraliyet Donanmas?, jet k?yafetlerine ili?kin bir planlar?n?n olup olmad???n? henüz aç?klamad?.