Kripto Para Düzenlemesinin Nasıl Olacağıyla İlgili Bugüne Kadarki En Önemli Açıklama

Hükümetin kripto para piyasalar?na ili?kin düzenlemesiyle ilgili baz? aç?klamalar yap?ld?. Üst düzey bir isim taraf?ndan Bloomberg’e yap?lan aç?klamalara göre Türk hükümeti, kripto para piyasalar? için birkaç ana husus üzerinde duruyor. Bu hususlar, yat?r?mc?y? koruyacak türden.