Kripto Para Piyasasında Yeni Düzenleme: Hizmet Sağlayıcılar, Terör Finansmanının Önlenmesinden Sorumlu Olacak

Resmi Gazete’de yay?mlanan yeni yönetmelikle birlikte kripto hizmet sa?lay?c?lar, terör finansman?n?n önlenmesinden sorumlu kurulu?lar aras?na eklendi. Yönetmelik, 1 May?s 2021 tarihi itibar?yla yürürlü?e girdi.