Kripto Varlık Düzenlemeleri için Çalışmalar Sürüyor: Üzerinde Çalışılan Alanlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakan? Lütfi Elvan, Bloomberg?le yapt??? de?erlendirmede kripto varl?klara yönelik düzenlemeler için üstünde çal??t?klar? alanlar? aç?klad?. Elvan, bu alanlardan birinin vergilendirme politikas? oldu?unu da gösterdi.