Kullandığımız Tüm Telefon Numaraları Neden ‘0’ ile Başlar?

Telefon numaralar?n? yazarken ba?ta hep ?0? oldu?unu fark etmi?sinizdir. Peki hepsinde bu rakam varsa niye yaz?yoruz? Cevab? oldukça basit. Alan kodu nedir, ?0??n numaradaki görevi nedir; k?saca aç?kl?yoruz.