Kullanmak Zorunda Kalmamanızı Umduğumuz Anlık Deprem Tahmini Yapan 8 Uygulama

Dört bir yan? fay hatlar?yla çevrilmi? bir deprem ülkesinde ya??yoruz. O kadar çok deprem oluyor ki baz?lar?ndan haberimiz bile olmuyor. Asla kullanmay? ummasak da anl?k deprem tahmini yapan bir mobil uygulama, böyle durumlarda en sa?l?kl? bilgiyi alman?z? ve tela?a kap?lmadan gerekeni yapman?z? sa?layacakt?r.