Linç Tayfa Klavye Başına #2: Sırf Kötü Sonu Yüzünden Sövgülerle Anılan 10 Film

Bir filmi, iyi bir film olarak kabul edebilmemiz için güzel bir hikaye ve ba?ar?l? oyunculuk performans? ile beraber güçlü bir final bekleriz. Ancak her film bu gereklili?i yerine getirmiyor. Bu konudan muzdarip olan Reddit kullan?c?lar?, izleyiciyi hüsrana u?ratan kötü sonlu filmleri seçtiler. Bakal?m kötü sonlu filmler gerçekten bu kadar rahats?z edici mi görelim.