Linç Tayfa Klavye Başına: Hayranların Kusursuzmuş Gibi Abarttığı 10 Klişe Film

Baz? filmler vard?r, y?llarca ad?ndan söz ettirecek kadar iyidir. Baz?lar? ise eh, fena de?ildir. Hayranlar?n abartt??? filmler olarak Türkçeye çevirebilece?imiz overrated filmler, fena olmayan abart? filmlerdir. Reddit kullan?c?lar? taraf?ndan seçilen, hayranlar? taraf?ndan a??r? abart?lm?? filmleri listeledik.