Logitech Cihazlarınızı Kontrol Etmenizi Sağlayan ‘Logitech G HUB’ Nasıl Kullanılır?

Logitech Gaming Software’in bir üst versiyonu olarak tan?t?lan Logitech G Hub, yeni ç?kan Logitech ürünlerinin özelle?tirilmesinde kullan?lan bir yaz?l?m. Gelin hangi çevre birimlerinin bu yaz?l?m? kulland???na ve Logitech G Hub’?n nas?l kullan?ld???na birlikte bakal?m.