Madalyonun Diğer Yüzü: Elektrikli Arabalar Gerçekten de Söylendiği Kadar Çevreci mi?

Otomotiv sektörünün gelece?ini olu?turan elektrikli arabalar, 2000?li y?llar?n en büyük geli?melerinden biri olarak görülüyor. Trafi?e ç?k???ndan bu döneme kadar 0 emisyon ibaresini görmeye al??t???m?z elektrikli arabalar, asl?nda 0 emisyonla çal??m?yor. Üreticilerin bu araçlar için tercih ettikleri lityum-iyon piller, elektrikli arabalar?n bir egzoz ç?k??? olmasa da onlar? çevreye zarar verebilir hale getiriyorlar. Fakat yine de elektrikli arabalar?n gerçekle?tirdi?i sal?n?m içten yanmal? motorlar?n yapt???ndan çok daha az.