Marmara Denizi’ndeki Deniz Salyası Nedeniyle Başlayabileceği Söylenen Kolera Salgını Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Marmara Denizi’nde kendisin gösteren deniz salyas? nedeniyle uzmanlar, kolera salg?n?n?n ba?layabilece?i yönünde uyar?lar yapt?. Peki, deniz salyas? nedeniyle ba?layabilece?i söylenen kolera salg?n? nedir? Hastal???n belirtileri nelerdir?