Marmara Denizi’ndeki Deniz Salyası Sorununu Araştırmak İçin Meclise Verilen Yönerge Reddedildi

Aylard?r Türkiye ve dünya gündeminde olan deniz salyas? sorunu, bugün meclise ta??nd?. Sorunun nedeninin ara?t?r?lmas? için sunulan önerge, oy ço?unlu?uyla reddedildi.