Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü’nün Düzenlediği Mühendislik Zirvesi Başladı

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisli?i Kulübü taraf?ndan düzenlenen Mühendislik Zirvesi, bugün ilk oturumlar?n gerçekle?tirilmesiyle ba?lad?. Önemli ?irketlerden önemli mühendislerin kat?ld??? etkinlikte her oturumda iki farkl? mühendis, ö?rencilerle sohbet ediyor.