Mars Üzerindeki Görüntüler Nasıl Çekiliyor ve Dünya’ya Gönderiliyor?

NASA’n?n Perseverance uzay arac?, Mars’ta çekti?i görüntüleri tüm h?z?yla bize göndermeye devam ediyor. Peki bu görüntüler nas?l çekiliyor? Görüntülerin bize ula?mas?nda hangi teknolojiler kullan?l?yor?