Mars’a Gitme Aşkıyla Yüz Çevirdiğimiz Venüs Hakkında 10 Şaşırtıcı Gerçek

Venüs, pek çok ilgi çekici özelli?i ile y?llar boyunca s?k s?k uzay ara?t?rmalar?n?n konusu oldu ve hatta atmosferinde ya?am olabilece?i ihtimali ile de gündeme geldi. Geceleri gökyüzünde s?k s?k bize göz k?rpan bu gezegeni daha yak?ndan tan?mak isterseniz, size genel bilgiler ile Venüs?ü anlatt?k.