Marvel, Yeni Filmlerinin Vizyon Tarihlerini Tüyleri Diken Diken Yapan Bir Video ile Açıkladı

Marvel, olu?turdu?u sinematik evrenin bir sonraki a?amas?nda kar??m?za ç?kacak 4. a?ama filmlerinin vizyon tarihlerini, görkemli bir video ile aç?klad?. Görünü?e göre Marvel, May?s 2023’e kadarki planlar?n? tamamlam?? durumda.