Marvel’ın En Yetenekli Karakteri Olan Vision’ı, WandaVision’da Son Kez Görmüş Olabiliriz

8 bölümlük bir Marvel dizisi olan WandaVision, Vision’?n her ?eyi ö?renip uzaklara gitmeye çal??mas?yla sona ermi?ti. Tüm MCU hayranlar?, olas? bir yeni sezonda veya farkl? Marvel yap?mlar?nda Vision’?n geri dönece?ini dü?ünse de karaktere hayat veren Paul Bettany, bir sözle?mesinin bile olmad???n? ve MCU evrenine geri dönüp dönmeyece?ini kendisinin de bilmedi?ini aç?klad?.