Marvel’in Wakandalı Kadın Savaşçıları Kurgu Değil: İşte Gerçek Hayattaki Dahomey Amazonları’nın Hikayesi

Wakanda’n?n korkusuz kad?n sava?ç?lar? Dora Milaje’yi hat?rl?yor musunuz? Akl?m?zdan ç?ksa bile bu kad?nlar?n ne kadar güçlü oldu?unu Falcon and the Winter Soldier dizisi bize bir güzel hat?rlatt?. Bu kadar güçlü sava?ç?lar, Stan Lee’nin hayal gücünden de?il Afrika’n?n en korkulan kad?n sava?ç? toplulu?u Dahomey Amazonlar?’ndan geliyor.