Maske Stoklarını Tüketecek Araştırma: Maskenin, Erkeklerin Çekiciliğini Artırdığı Bilimsel Olarak Kanıtlandı

Cardiff Üniversitesi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rma, erkeklerin maske tak?nca daha çekici olduklar?n? bilimsel olarak ortaya koydu. Ara?t?rma, ayr?ca hangi maskenin de daha çekici oldu?unu da gösterdi.